Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

26. 1. 2015

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chrášťany, příspěvková organizace, Chrášťany 68, rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 písmeno e) a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 

 

Žáci s registračními čísly:       1

                                               2                                                                    

                                               3

                                               4

                                               5

 

se přijímají k základnímu vzdělávání do Základní školy Chrášťany na školní rok 2015/16.

 

Odůvodnění

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu zákonných zástupců

přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce na naší škole. Splněna byla všechna

zákonná kriteria vyplývající z § 36 školského zákona č.561/2004 Sb. v platném znění.

Na základě těchto skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodla o přijetí do 1. ročníku ZŠ Chrášťany.

 

Vyvěšeno dne 26. ledna 2015                                              ……………………………….

                                                                                               Mgr. Daniela Rotková, ředitelka