Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis

Zápis ze zasedání Školské rady

 

 

Zasedání školské rady dne: 16.2.2012

 

Přítomni: Zdena Benešová

                Eva Svobodová

                Eva Divišovská

 

Hosté: Ing. Miroslava Lukáčová

 

 

 

       

       

 

 

 

Program:

 

        1) uvítání

        2) projednání návrhu rozpočtu školy

        3) výsledky zápisu do první třídy

        4) různé

       

     

 

Průběh jednání:

 

ad 1)Předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem jednání

        ad 2) Ředitel školy přednesl návrh rozpočtu školy. Návrh byl projednán.

                  K návrhu nebyly žádné připomínky

        Ad3) Ředitel školy seznámil členy školské rady ze zápisu do první třídy

        ad 4) Ze strany rodičů ani ze strany zřizovatele nebyly vzneseny žádné připomínky..

 

Zapsala:   Eva Divišovská