Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze školské rady

Zápis ze školské rady konané dne 7.9.2011

 

Přítomni: Ing. Miroslava Lukáčová

                  Eva Divišovská

                  Zdeňka Benešová

 

Omluvena: Eva Kolumpková

 

Program:  Změny ve školské radě

                   Koncepce rozvoje školy

                   Výroční zpráva

                  ŠVP – aktualizace, změny

                  Příprava voleb – listopad

 

ad1,Vzhledem k úmrtí člena školské rady za OÚ Chrášťany , byla jmenována nová členka školské rady

paní Zdeňka Benešová – s účinností od 16. 8. 2011

 

ad2, ředitelka školy seznámila přítomné s koncepcí školy

 

ad3, ředitelka školy seznámila členy s výroční zprávou a členové školské rady ji schválili

 

ad4, ředitelka školy seznámila členy se ŠVP  / aktualizace ŠVP, změny/

 

ad5, příprava voleb – zajistí E. Divišovská, volby proběhnou v měsíci listopad