Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze školské rady konané 30.8.2012

Zápis ze zasedání Školské rady

Zasedání školské rady dne 30.8.2012

Přítomni: Zdena Benešová

                 Eva Svobodová

                Eva Divišovská

Hosté: Ing. Miroslava Lukáčová

 

Program: Uvítání

                  Výroční zpráva za minulý školní rok

                  Nový školní řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků žáků

                  Plán práce na nový školní rok

                 Různé

 

Průběh jednání:

Předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem jednání

Ředitel školy přečetl výroční zprávu za školní rok 2011/2012

Ředitel školy seznámil členy školské rady s novým školním řádem, včetně pravidel pro hodnocení žáků

Ředitel školy přečetl nový plán práce na školní rok 2012/2013

Diskuse