Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze školské rady konané 13.6.2013

Zápis ze zasedání Školské rady

 

 

Zasedání školské rady dne: 13. 6. 2013

 

Přítomni:

                Eva Svobodová

                Eva Divišovská

 

Hosté: Ing. Miroslava Lukáčová, rodiče dětí navštěvující ZŠ a MŠ, starostka obce Jana Tlapáková

 

 

Omluvena: Zdena Benešová

       

       

 

 

 

Program:

 

        1) uvítání

        2) projednání odchodu pí. ředitelky Ing. M. Lukáčové

        3) konkurz na ředitele školy

        4) různé

       

     

 

Průběh jednání:

 

ad 1)Předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem jednání

        ad 2) Starostka obce seznámila přítomné o odchodu pí. ředitelky

              

        ad3) Starostka obce seznámila rodiče o vyhlášení konkurzu

        ad 4) Ze strany rodičů  nebyly vzneseny žádné připomínky

 

Zapsala:   Eva Divišovská