Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze školské rady 12. ledna 2016

Zápis ze zasedání školské rady

 

 

Zasedání školské rady dne:  12. ledna 2016

 

Přítomni: Zdena Benešová

                Miroslava Polívková

                Eva Divišovská

 

Hosté: Mgr. Daniela Rotková

 

 

 

       

       

 

 

 

Program:

 

        1) uvítání a zahájení rady

        2) seznámení s inspekční zprávou

        3) aktualizace školního řádu - schválení

 

 

     

       

 

 

       

     

 

Průběh jednání:

 

ad 1)Předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem jednání

ad 2) Předsedkyně ŠR všechny seznámila s výsledky inspekční zprávy

ad3) Ředitelka školy Mgr. D. Rotková seznámila přítomné s aktualizací školního řádu a školská rada aktualizaci projednala a schválila.

 

 

                                                                         Zapsala: Eva Divišovská