Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis ze dne 15.září 2015

Zápis ze zasedání Školské rady

 

 

Zasedání školské rady dne: 15. září 2015

 

Přítomni: Zdena Benešová

                Miroslava Polívková

                Eva Divišovská

 

Hosté: Mgr. Daniela Rotková

 

 

 

       

       

 

 

 

Program:

 

        1) uvítání a zahájení rady

        2) schválení výroční zprávy

        3) schválení novelizovaných dokumentů školy / ŠVP, školní řád MŠ i ZŠ ….

        4) Balakryl – doúčtování

        5) plán práce pro školní rok 2015/2016

 

 

     

       

 

 

       

     

 

Průběh jednání:

 

ad 1)Předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem jednání

ad 2) členové školské rady si přečetli a schválili výroční zprávu za školní rok 2014/2015

ad3) školská rada schválila novelizované dokumenty školy

ad4) doúčtování Balakrylu, dokoupení dlažby a materiálu

        dolní hala – podlaha

ad5) plán práce pro školní rok 2015/2016 školská rada schválila

 

 

       

       

       

 

Zapsala:   Eva Divišovská