Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

I. Základní údaje o subjektu

Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník

Adresa: Chrášťany 68, 270 01 Kněževes

Platná zřizovací listina: Č.j. 1/2006, ze dne 21.3.2006, Obec Chrášťany se sídlem Chrášťany 31, 270 01 Kněževes

Právní norma: příspěvková organizace

IČ: 710 00526

Škola zahrnuje tyto části: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna

II. Organizační struktura

Ředitelka školy:Mgr. Daniela Rotková ( jmenovací dekret s platností od1.9. 2016)

Vedoucí učitelka MŠ : Bc. Zdeňka Burdová

III. Podávání informací

Pracovník určený pro podávání informací: Mgr. Daniela Rotková

Kontaktní údaje: tel 313 582 260, e-mail: zs.chrastany@email.cz

Úřední hodiny: 13.00 - 16.00 hod

IV. Sazebník úhrad

pořízení kopií: A 4 jednostranné 3 Kč

Poštovné : dle platných tarifů

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy : bezplatné

V. Přehled nejdůležitějších předpisů:

zákon č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání ( školský zákon)

zákon č. 500/2004 sb., správní řád

zákon č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím

vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

vyhláška č . 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

vyhláška č 107/2005 sb., o školním stravování